Sobotní škola

Sobotní škola je neodmyslitelnou součástí každého sobotního shromáždění Církve adventistů sedmého dne. Její počátky sahají až do poloviny 19. století. Vznikla z potřeby přiblížit biblická poselství mladé generaci. V dnešní době se studium Bible zcela podřizuje potřebám člověka 21. století. K tištěné podobě studijních úkolů lze na internetu (sobotniskola.casd.cz) vyhledat spoustu doprovodných materiálů a odkazů usnadňující studium. Na celém světě se každou sobotu schází odhadem 14 milionů lidí s touhou poznat poselství obsažené v Bibli a to i v místech, kde není církevní sbor nebo bohoslužba s kazatelem.

 

V našem sboru se scházíme v sedmi třídách, z nichž jedna třída je tvořena mládeží. Skupinky mají asi 10 členů. Pro děti je vyhrazena sobotní školka s programem přizpůsobeným jejich věku. V čase vymezeném sobotní škole se najde prostor i na krátké sdílení zkušeností z uplynulého týdne.

 

Jak funguje sobotní škola a co se zde můžete dozvědět zjistíte nejlépe tak, když se jí zúčastníte.
Těšíme se na vás každou sobotu v 09:00 v našem sboru.

Církev Adventistů sedmého dne,  Bystřice 443, 739 95 

Vedoucí sboru: Libor Kisza | +420 608 619 906 | libor.kisza@centrum.cz

Kazatel sboru: Jan Bucha | +420 775 789 004 | j.bucha@seznam.cz

Správce webu: Lukáš Swienczyk | +420 702 843 532 | swienczyk.lukas@gmail.com

Copyright © 2021 Sbor Bystřice. Všechna práva vyhrazena.