top of page

O církvi

O naši církvi

V církvi adventistů sedmého dne je obvyklá zastupitelská tvorba správy.

 

Tato forma organizováni církve považuje za nositele autority veškeré členstvo. Výkonná odpovědnost je svěřená zastupujícím výborům a jejím činovníkům.

Věrouka církve

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo.

 

66 knih Starého a Nového zákona lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu.

 

Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí, jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví.

Sobotní škola

Sobotní škola je neodmyslitelnou součástí každého sobotního shromáždění Církve adventistů sedmého dne. Její počátky sahají až do poloviny 19. století. Vznikla z potřeby přiblížit biblická poselství mladé generaci.

 

V dnešní době se studium Bible zcela podřizuje potřebám člověka 21. století.

 

Na celém světě se každou sobotu schází odhadem 14 milionů lidí s touhou poznat poselství obsažené v Bibli a to i v místech, kde není církevní sbor nebo bohoslužba s kazatelem.

Obrázek organizace

Církevní organizace

bottom of page