top of page

Klub zdraví Bystřice

Posláním našeho Klubu zdraví je široké veřejnosti přinášet informace a poznatky, které budou vést ke zlepšení zdraví - fyzického, psychického a duševního.

Hlavní inspirací pro naši činnost je tzv. program NEW START.

Pojem "NEWSTART" se stal v celosvětovém měřítku synonymem pro zdravý život a léčbu přírodními prostředky. Adventističtí lékaři a zdravotní experti poukazují na to, že životní styl, který je zaměřený na dodržování těchto osmi principů, má pozitivní účinky na veškeré chorobné stavy. Má silně preventivní vliv stejně jako potenciál léčit. Ve skutečnosti je správnost tohoto životního stylu podepřena četnými novějšími vědeckými pracemi.

Program NEW START je anglická zkratka složena z následujících slov:
Nutrition – Výživa
Exercise – Pohyb, Cvičení

Water – Voda, hydroterapie
Sunshine – Sluneční svit
Temperance – Střídmost a vyváženost
Air – Vzduch, dýchaní
Rest – Odpočinek, spánek
Trust in God – Důvěřovat Bohu

Zveme Vás všechny k nám do Bystřice na pravidelné setkávání Klubu zdraví, vždy přes školní rok jednou do měsíce. Konkrétní pozvánky na jednotlivá setkání najdete na této stránce. 

Můžete se těšit na ukázky vaření, ochutnávky zdravé výživy, poradenství a různé přednášky.

 

Náš Klub zdraví má také již četné zkušenosti v pořádání výstav zdraví, které nazýváme "DEN ZDRAVÍ". Tyto výstavy pořádáme v různých městech České republiky a dokonce i v pohraničí na Slovensku. Prezentujeme zde právě program NEW START, který si můžete sami vyzkoušet na "vlastní kůži", takže nás určitě navštivte a odneste si důležité informace o svém těle a cenné rady do každodenního života. Sledujte tuto stránku a náš Facebook pro aktuální informace o plánovaných výstavách.

Nejnovější videa Klubu zdraví