Výroky I.

Povzbudivé výroky z prorocké knihy Jeremiáš I.

Pro čtenáře knihy Jeremiáš jsem vybral několik krásných a povzbuzujících výroků.


Jer.17,7.
Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.

Jer.17,8. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.

Jer.18,6b  Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský.

Jer.24,7. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, protože se ke mně navrátí celým svým srdcem.

Jer.29,11. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.

Jer.29,12. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás.

Jer.29,13. Když mě budete hledat, naleznete , pokud mě budete hledat celým svým srdcem.

Jer.29,14. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok.

Jer.31,3. Zpovzdálí se mi ukázal Hospodin a řekl: Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství.

Jer.31,33. ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok: Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

Jer.31,34. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy: Poznejte Hospodina! Protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího, je Hospodinův výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu.

Jer.46,28. Ty se neboj, můj otroku Jákobe, je Hospodinův výrok, protože já jsem s tebou,

Jer.32,38. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem.

Jer.32,39. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby se dobře dařilo jim i jejich synům po nich.

Jer.32,40. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro, a dám do jejich srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili.

Jer.32,41. Rozjásám se nad nimi, abych jim prokazoval dobro; spolehlivě je v této zemi zasadím, celým svým srdcem a celou svou duší.

 

Citace podle ČSP sestavil Zdeněk Soviš st.

 

Stáhnout “Výroky Jeremiáš I.doc”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *