Sbor Bystřice | O církvi
946
page-template-default,page,page-id-946,page-parent,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose | shared by vestathemes.com-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,transparent_content,blog_installed,enable_full_screen_sections_on_small_screens,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive,elementor-default
 

O církvi


Naše církev

V církvi adventistů sedmého dne je obvyklá zastupitelská tvorba správy. Tato forma organizováni církve považuje za nositele autority veškeré členstvo. Výkonná odpovědnost je svěřená zastupujícím výborům a jejím činovníkům.

Církev má čtyři organizační stupně své správy
Sbor-organizované společenství jednotlivých věřících
Sdružení-organizované společenství sborů v státě nebo území
Unie-spojuje několik sdružení
Generální konference- Nejvyšší organizační jednotka která sjednocuje všechny unie na světě . Její činnost v jednotlivých větších celcích tzv. divize. Naše součástí je Euro Africká divize      Více v detailu –>

 

 

Věrouka naší církve

Věrouka Církve adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (2 Tim 3,16). 66 knih Starého a Nového zákona lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí, jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví.

Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne
Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo.

Více v detailu –>

 

Studium Bible

Sobotní škola je neodmyslitelnou součástí každého sobotního shromáždění Církve adventistů sedmého dne. Její počátky sahají až do poloviny 19. století. Vznikla z potřeby přiblížit biblická poselství mladé generaci.V dnešní době se studium Bible zcela podřizuje potřebám člověka 21. století. K tištěné podobě studijních úkolů lze na internetu (sobotniskola.casd.cz) vyhledat spoustu doprovodných materiálů a odkazů usnadňující studium. Na celém světě se každou sobotu schází odhadem 14 milionů lidí s touhou poznat poselství obsažené v Bibli a to i v místech, kde není církevní sbor nebo bohoslužba s kazatelem.    Více v detailu –>