ADRA

LOGO.gif
Co je ADRA?

Jsme mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Pomáháme jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Naším základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. Usilujeme o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří naši pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.
ADRA ČR se angažuje v Bangladéši, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Indii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA a Zambii.

Za období své existence ADRA pomohla ve více než 35 zemích světa.V České republice vede vzdělávací programy Projekt není problém (určen pracovníkům neziskových organizací) a PRVák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a každoročně uděluje cenu Michala Velíška určenou těm, kdo nezištně poskytují pomoc občanům nacházejícím se v přímém ohrožení.

ADRA ČR spadá pod divizi ADRA Euro Africa Region:
www.adra.euroafrica.org

Se vstupem do Evropské unie se v roce 2004 stala také členem ADRA EU.
ADRA ČR je zastoupená v národní české platformě organizací pro rozvojovou pomoc FoRS.

ADRA ČR je rovněž členem České klimatické koalice, jejíž snahou je vyvolat a vést veřejnou diskuzi o změnách klimatu a jejich dopadech, obzvláště pak v rozvojových zemích.

www.zmenaklimatu.cz

ADRA ČR se každoročně podílí na informační kampani Česko proti chudobě, jejímž cílem je zvýšit povědomí o problematice globální chudoby nejen u široké veřejnosti, ale i u státní správy a u českých politiků.
www.ceskoprotichudobe.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *