Úvodní článek

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

začalo první čtvrtletí roku 2016 a s ním i nové a velmi důležité téma, které se nás bytostně týká a kterému říkáme „Velký spor věků“ nebo také „Zápas mezi Kristem a satanem“. Nikdo z nás zde v tomto sporu nemůže stát v neutrálním postoji. Každý z nás se musí denně rozhodovat pro jednu nebo pro druhou stranu. Ježíš Kristus, ten „Beránek nevinný a neposkvrněný, předzvěděný zajisté před ustanovením světa“ se stal vítězem v tomto velkém sporu, a jedině skrze Něj můžeme být všichni vítězové. … Více …