Úvodník k Matoušovu evangeliu

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

v uplynulém prvním čtvrtletí roku 2016 jsme se věnovali tématu „Vzpoura a vykoupení“.

Postupně jsme se věnovali velkému sporu mezi dobrem a zlem tak, jak je zaznamenán v Bibli. Od knihy Genesis až po Zjevení Jana jsme se dotkli klíčových témat tohoto sporu mezi Kristem a satanem, který se ovšem hluboce dotýká každého z nás. Boží slovo nám úžasným způsobem vykresluje vítěze tohoto sporu Ježíše Krista, který z lásky k nám přišel na tuto zem, představil nám Boží charakter a zásady Božího království. … Více …