Úvodník ke studiu Jeremiáše

Milí studenti a příznivci sobotní školy,

chtěl bych Vás všechny přivítat při probírání našeho nového tématu ve čtvrtém čtvrtletí 2015, kterým nás opět bude provázet „Průvodce studiem Bible“. Svoji pozornost budeme věnovat prorocké knize Jeremjáš. Jeremjáš se v našich biblích řadí mezi tzv. velké proroky; v hebrejské bibli má své místo mezi tzv. proroky zadními. Více …

Výroky II.

Povzbudivé výroky z prorocké knihy Jeremiáš – II.část

Jer.35,16. V oněch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Toto je jméno, jímž ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost.

Jer.15,16. Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Více …