Úvodník k Matoušovu evangeliu

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

v uplynulém prvním čtvrtletí roku 2016 jsme se věnovali tématu „Vzpoura a vykoupení“.

Postupně jsme se věnovali velkému sporu mezi dobrem a zlem tak, jak je zaznamenán v Bibli. Od knihy Genesis až po Zjevení Jana jsme se dotkli klíčových témat tohoto sporu mezi Kristem a satanem, který se ovšem hluboce dotýká každého z nás. Boží slovo nám úžasným způsobem vykresluje vítěze tohoto sporu Ježíše Krista, který z lásky k nám přišel na tuto zem, představil nám Boží charakter a zásady Božího království. … Více …

Úvodní článek

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

začalo první čtvrtletí roku 2016 a s ním i nové a velmi důležité téma, které se nás bytostně týká a kterému říkáme „Velký spor věků“ nebo také „Zápas mezi Kristem a satanem“. Nikdo z nás zde v tomto sporu nemůže stát v neutrálním postoji. Každý z nás se musí denně rozhodovat pro jednu nebo pro druhou stranu. Ježíš Kristus, ten „Beránek nevinný a neposkvrněný, předzvěděný zajisté před ustanovením světa“ se stal vítězem v tomto velkém sporu, a jedině skrze Něj můžeme být všichni vítězové. … Více …

Úvodník ke studiu Jeremiáše

Milí studenti a příznivci sobotní školy,

chtěl bych Vás všechny přivítat při probírání našeho nového tématu ve čtvrtém čtvrtletí 2015, kterým nás opět bude provázet „Průvodce studiem Bible“. Svoji pozornost budeme věnovat prorocké knize Jeremjáš. Jeremjáš se v našich biblích řadí mezi tzv. velké proroky; v hebrejské bibli má své místo mezi tzv. proroky zadními. Více …