Úvodník k Matoušovu evangeliu

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

v uplynulém prvním čtvrtletí roku 2016 jsme se věnovali tématu „Vzpoura a vykoupení“.

Postupně jsme se věnovali velkému sporu mezi dobrem a zlem tak, jak je zaznamenán v Bibli. Od knihy Genesis až po Zjevení Jana jsme se dotkli klíčových témat tohoto sporu mezi Kristem a satanem, který se ovšem hluboce dotýká každého z nás. Boží slovo nám úžasným způsobem vykresluje vítěze tohoto sporu Ježíše Krista, který z lásky k nám přišel na tuto zem, představil nám Boží charakter a zásady Božího království. … Více …

Úvodní článek

Milí studenti Božího slova a příznivci sobotní školy,

začalo první čtvrtletí roku 2016 a s ním i nové a velmi důležité téma, které se nás bytostně týká a kterému říkáme „Velký spor věků“ nebo také „Zápas mezi Kristem a satanem“. Nikdo z nás zde v tomto sporu nemůže stát v neutrálním postoji. Každý z nás se musí denně rozhodovat pro jednu nebo pro druhou stranu. Ježíš Kristus, ten „Beránek nevinný a neposkvrněný, předzvěděný zajisté před ustanovením světa“ se stal vítězem v tomto velkém sporu, a jedině skrze Něj můžeme být všichni vítězové. … Více …