Lekce 9 – Co je nejdůležitější?

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 9[/su_label]
Budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia. Toto evangelium bychom mohli studovat, a to nepřeháním, dva roky a neprobrali bychom ani polovinu. Matoušovo evangelium je skvělá kniha. A když procházíme těmito kapitolami, chtěl bych věnovat více času každému tématu. Musím se tedy velmi krotit, abychom stihli probrat dnešní úkol. Více …

Lekce 8 – Petr a Kristus

[su_label type="info"]Autor: Kazatel Jëan Ross[/su_label][su_label type="success"]Lekce 8[/su_label]
Petr a Kristus (angl. originál „Petr a Skála“)
Pokračujme ve studiu Matoušova evangelia. Tato 8. lekce se nazývá „Petr a Skála“. Je to opravdu fascinující studium.

Základní verš:
Matouš 16,15: „I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?“ Více …

Lekce 7 – Pán Židů i pohanů

[su_label type="info"]Autor: Dr. David DeRose[/su_label][su_label type="success"]Lekce 7[/su_label]
V této lekci budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia, které zaznamenává Ježíšův život. Dnešní lekce se nazývá „Pán Židů i pohanů“.
Jednou z nejtěžších věcí, kterou musím jako lékař řešit, je pacient s nediagnostikovanou nemocí. Jako lékaři se snažíme lidem sloužit a pomáhat jim, a sdílíme frustrace našich pacientů. Více …

Lekce 6 – Odpočinek v Kristu

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 6[/su_label]
Tato lekce pojednává o některých zázracích, které Ježíš vykonal v sobotu a o některých sporech, k nimž došlo v sobotu, a jsou zmíněny v Novém Zákoně.

Základní verš:
Matouš 11,28: „Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.“
„Obtíženi“ znamená, že nesou břemeno.
Dnes se budeme věnovat veršům od Mt 11,20 – Mt 12,40. Více …

Lekce 3 – Kázání na hoře

[su_label type="info"]Autoři: Gerald Klingbeil a Chantal Klingbeil[/su_label][su_label type="success"]Lekce 3[/su_label]
Dnešní lekce je o zkušenosti na vrcholu hory, o kázání na hoře. Proč na hoře?

Nevím, jestli jste si toho povšimli, ale zdá se, že některé klíčové prvky v historii Božího lidu začínají na hoře. Jen jsem na to v rychlosti myslel a vzpomněl jsem si na příběh o Eliášovi, kdy došlo k otevřené konfrontaci mezi Pánem Bohem a baalovými proroky. K tomu došlo na hoře Karmel. To byl klíčový, rozhodující moment pro Izrael. Museli se rozhodnout. Více …

Lekce 2 – Začátek Ježíšovy služby

[su_label type="info"]Autor: Dr. David DeRose[/su_label][su_label type="success"]Lekce 2[/su_label]
První čtyři kapitoly evangelia podle Matouše popisují ze široka, jak Ježíš přepisoval historii. Minule nám kazatel Doug objasnil, že Matouš psal obzvláště pro Židy. Židovský národ měl významné proroctví zapsané v knize Daniel. Podívejme se do kapitoly 9 knihy Daniel, na proroctví o 70ti týdnech… Více …