Bohoslužba - Jan Bucha
Bohoslužba - Jan Bucha
30. 10. 9:00
Sbor Bystřice
Pravidelná sobotní bohoslužba. Učitelské: Tomáš Dorda Ozvučení: Lukáš Swienczyk Hudba: Linda Kiszová Příběh pro děti: Pavel Dona Zpestření: Děti SŠ Zpráva SŠ: Ester Kiszová
2_TopSecret.002.jpeg

Online vysílání 25. 10. 2021 v 18:00h.
2. přednáška - "Cesta bez možnosti návratu"

 
02e8210344053eae1e1b4d838fc64a1b.jpg

Upozornění pro řidiče

Vjezd k nádraží stejně jako k modlitebně je z důvodu stavebních prací uzavřen. Prosíme proto, abyste nepřijížděli k budově modlitebny přes zákaz, ale zaparkovali svá auta na parkovišti za pizzerií Tomáš, hned u kolejí (vjezd z levé strany kolem pizzerie).

Děkujeme za pochopení.

1024px-Dopravná_značka_A34.svg.png
Vír

Verš pro rok 2021

Milí bratři a sestry, tak jak bylo zvykem, i tento rok jsem měl možnost vybrat novoroční verš pro náš sbor. Je zapsán v Přísloví 23,26:

"Můj synu, dej mi své srdce, tvé oči ať střeží moje cesty."

Možná si klademe otázku jak to udělat? Jak se máme odevzdat Bohu, když se cítíme slabí, jsme v pochybnostech a podléháme zvykům našeho hříšného života? Rozhodněme se stejně jako Daniel. Dejme Bohu svou vůli. "Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí." (Filipským 2,13) Tak se celá naše povaha podřídí vedení Ducha svatého a náklonnost se soustředí ke Kristu. Moc si přeji, aby nápis který máme v modlitebně - "Kristus život náš" - se stal realitou v našich domácnostech. To je jediná cesta, jak můžeme splnit úkol, ke kterému jsme byli povoláni - seznámit lidi okolo s nádhernou zprávou, že Kristus se brzy vrátí v moci a slávě. 

Libor Kisza

 
parkety
Přehled bohoslužby

9.00
Sobotní škola

10.30
Oznámení, příběh pro děti, zpestření

10.50
Kázání z Božího slova

 
 
 

Kde nás najdete

Bystřice 443, 739 95