Bohoslužba -  Libor Kisza
Bohoslužba - Libor Kisza
18. 9. 9:00
Sbor Bystřice
Pravidelná sobotní bohoslužba. Učitelské: Petr Belovecz Ozvučení: Lukáš Swienczyk Hudba: Martina Machačná Příběh pro děti: Simona Machačná Píseň: Miriam Kremlová Zpráva SŠ: Klárka Kuśnierzová
vlcsnap-2021-09-04-19h06m27s544.jpg

Jan Bucha - 4. 9. 2021
Dobrý úmysl nestačí

 
Vír

Verš pro rok 2021

Milí bratři a sestry, tak jak bylo zvykem, i tento rok jsem měl možnost vybrat novoroční verš pro náš sbor. Je zapsán v Přísloví 23,26:

"Můj synu, dej mi své srdce, tvé oči ať střeží moje cesty."

Možná si klademe otázku jak to udělat? Jak se máme odevzdat Bohu, když se cítíme slabí, jsme v pochybnostech a podléháme zvykům našeho hříšného života? Rozhodněme se stejně jako Daniel. Dejme Bohu svou vůli. "Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí." (Filipským 2,13) Tak se celá naše povaha podřídí vedení Ducha svatého a náklonnost se soustředí ke Kristu. Moc si přeji, aby nápis který máme v modlitebně - "Kristus život náš" - se stal realitou v našich domácnostech. To je jediná cesta, jak můžeme splnit úkol, ke kterému jsme byli povoláni - seznámit lidi okolo s nádhernou zprávou, že Kristus se brzy vrátí v moci a slávě. 

Libor Kisza

 
parkety
Přehled bohoslužby

9.00
Sobotní škola

10.30
Oznámení, příběh pro děti, zpestření

10.50
Kázání z Božího slova

 

Kde nás najdete

Bystřice 443, 739 95