Vítejte1.png
 
Bohoslužba - Sebastian Naumann
02. 7. 9:00
Sbor Bystřice
Pravidelná sobotní bohoslužba. Učitelské: Milan Kloda Ozvučení: Ester Kiszová Hudba: Irena Kiszová Příběh pro děti: Daniela Klodová Zpestření: Klára Kuśnierzová Zpráva SŠ: Linda Kiszová
Aleš Kisza - 25. 6. 2022 - "Já jsem..."

Aleš Kisza - 25. 6. 2022 - "Já jsem..."

Aleš Kisza - 25. 6. 2022 - "Já jsem..."

Rostislav Homola - 18. 6. 2022 - Příběh jednoho CéDéčka aneb "Pouštěj svůj chléb po vodě"

Rostislav Homola - 18. 6. 2022 - Jako hvězdy na noční obloze

Jan Bucha - 11. 6. 2022 - Čisté srdce už dnes!

 

Verš pro sbor - rok 2022

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, ti požehnal při všem díle tvých rukou. Zná tvou cestu touto velkou pustinou. Těchto čtyřicet let byl Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, a neměl jsi v ničem nedostatek. 

5. Mojžíšova 2,7

 
parkety
Přehled bohoslužby

9.00
Sobotní škola

10.30
Oznámení, příběh pro děti, zpestření

10.50
Kázání z Božího slova

 

Kde nás najdete

Bystřice 443, 739 95