Vítejte1.png
 
Bohoslužba - Rostislav Hudziec
28. 5. 9:00
Sbor Bystřice
Pravidelná sobotní bohoslužba. Učitelské: Tomáš Dorda Ozvučení: Emil Kisza Hudba: Linda Kiszová Příběh pro děti: Petra Hudziecová Zpestření: Nikol Tlustá Zpráva SŠ: David Wrzecionko
 

Verš pro sbor - rok 2022

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, ti požehnal při všem díle tvých rukou. Zná tvou cestu touto velkou pustinou. Těchto čtyřicet let byl Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, a neměl jsi v ničem nedostatek. 

5. Mojžíšova 2,7

 
parkety
Přehled bohoslužby

9.00
Sobotní škola

10.30
Oznámení, příběh pro děti, zpestření

10.50
Kázání z Božího slova

 

Kde nás najdete

Bystřice 443, 739 95