Studium Bible – Sabbath School

Kazatel a také ředitel Amazing Facts – Doug Batchelor, spolu se svými kolegy – publikují v pořadu „Sabbath School – Study Hour“ (překl.: Sobotní škola – studijní hodina) pro každou lekci sobotní školy svá zamyšlení, která popisují dané téma z různých pohledů. Tímto přidávají nadhled a rozšiřují pochopení jednotlivých lekcí.

Každé zamyšlení je z videozáznamu překládáno do češtiny a v podobě článku si ho můžete přečíst i zde.

Lekce 13 – Ukřižovaní a vzkříšení

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 13[/su_label]
Dnes budeme studovat poslední lekci čtvrtletí. Tato lekce se zabývá kapitolami Mt 27 a 28. Je toho mnohem víc než budu schopen probrat, ale budu se snažit. Rád se při studiu ponořím do hloubky a čas utíká ani si to neuvědomuji.
Budeme mluvit o Ježíši a Barabášovi, o roztržené oponě, o vzkříšení a…

Lekce 12 – Ježíšovy poslední dny

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 12[/su_label]
Dnes budeme studovat kapitolu 26 Matoušova evangelia, a většina z toho, čemu se budeme věnovat, se nachází v této kapitole. Můžete mi namítnout: „Minulý týden jsme probírali kapitolu 24 a dnes budeme studovat kapitolu 26. Nevynechali jsme něco?“ Ano. Lekce prochází Ježíšův život a je vynechána kapitola….

Lekce 10 – Ježíš v Jeruzalémě

[su_label type="info"]Autor: Fred Dana, pomocný kazatel[/su_label][su_label type="success"]Lekce 10[/su_label]
Lekce se nazývá „Ježíš v Jeruzalémě“. Důvod, proč tam byl, je velmi důležitý:
Mt 20,28: „Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.“
Ježíš byl v Jeruzalémě, protože to byl hlavní záměr Jeho příchodu na zem: „aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.“

Lekce 9 – Co je nejdůležitější?

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 9[/su_label]
Budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia. Toto evangelium bychom mohli studovat, a to nepřeháním, dva roky a neprobrali bychom ani polovinu. Matoušovo evangelium je skvělá kniha. A když procházíme těmito kapitolami, chtěl bych věnovat více času každému tématu. Musím se tedy velmi krotit, abychom stihli probrat dnešní úkol.

Lekce 8 – Petr a Kristus

[su_label type="info"]Autor: Kazatel Jëan Ross[/su_label][su_label type="success"]Lekce 8[/su_label]
Petr a Kristus (angl. originál „Petr a Skála“)
Pokračujme ve studiu Matoušova evangelia. Tato 8. lekce se nazývá „Petr a Skála“. Je to opravdu fascinující studium.

Základní verš:
Matouš 16,15: „I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte?“

Lekce 7 – Pán Židů i pohanů

[su_label type="info"]Autor: Dr. David DeRose[/su_label][su_label type="success"]Lekce 7[/su_label]
V této lekci budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia, které zaznamenává Ježíšův život. Dnešní lekce se nazývá „Pán Židů i pohanů“.
Jednou z nejtěžších věcí, kterou musím jako lékař řešit, je pacient s nediagnostikovanou nemocí. Jako lékaři se snažíme lidem sloužit a pomáhat jim, a sdílíme frustrace našich pacientů.

CASD Bystřice © 2017 ---- Úvod -- O církvi -- Nástěnka -- Články -- Videogalerie -- Fotogalerie -- Audio pobožnosti -- YouTube Oficiální stránky CASD
Top