Články a studijní materiály

Všechny materiály je možné stáhnout a používat pro vlastní potřebu. Pro další zveřejňování a nahrávání na internet je však potřeba uvést autora a mít jeho souhlas. Kontakt na autora naleznete vždy u příslušného příspěvku.
Vpravo v oranžově vyznačeném menu si vyberte rubriku, která vás zajímá.

Návštěva v Evropě – ohlédnutí

S velkým očekáváním přišel 30. říjen roku 2016, kdy jsem já, a moje manželka Judy, po přípravě našeho domova na zimu, odcestovali na letiště ve Vancouveru a odletěli malým letadlem. Následující ráno jsme nasedli na letadlo do Toronta a téměř o sedmnáct hodin později jsme přistáli v Brně, v České republice. Zde se s námi setkal Martin Dejmek, z projektu Úžasné […]

100-leté Jubileum – ohlédnutí

Již je to celých 100 let, kdy byl náš sbor Církve Adventistů sedmého dne v Bystřici založen našimi předky – bratry a sestrami v Kristu. Díky tomuto vzácnému výročí se u nás v modlitebně, na přelomu září a října roku 2016, uskutečnila slavnostní bohoslužba. Pojďte se nyní spolu s námi ohlédnout zpět za touto výroční […]

Lekce 13 – Ukřižovaní a vzkříšení

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 13[/su_label]
Dnes budeme studovat poslední lekci čtvrtletí. Tato lekce se zabývá kapitolami Mt 27 a 28. Je toho mnohem víc než budu schopen probrat, ale budu se snažit. Rád se při studiu ponořím do hloubky a čas utíká ani si to neuvědomuji.
Budeme mluvit o Ježíši a Barabášovi, o roztržené oponě, o vzkříšení a…

Lekce 12 – Ježíšovy poslední dny

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 12[/su_label]
Dnes budeme studovat kapitolu 26 Matoušova evangelia, a většina z toho, čemu se budeme věnovat, se nachází v této kapitole. Můžete mi namítnout: „Minulý týden jsme probírali kapitolu 24 a dnes budeme studovat kapitolu 26. Nevynechali jsme něco?“ Ano. Lekce prochází Ježíšův život a je vynechána kapitola….

Lekce 10 – Ježíš v Jeruzalémě

[su_label type="info"]Autor: Fred Dana, pomocný kazatel[/su_label][su_label type="success"]Lekce 10[/su_label]
Lekce se nazývá „Ježíš v Jeruzalémě“. Důvod, proč tam byl, je velmi důležitý:
Mt 20,28: „Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.“
Ježíš byl v Jeruzalémě, protože to byl hlavní záměr Jeho příchodu na zem: „aby dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.“

Lekce 9 – Co je nejdůležitější?

[su_label type="info"]Autor: Doug Batchelor[/su_label][su_label type="success"]Lekce 9[/su_label]
Budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia. Toto evangelium bychom mohli studovat, a to nepřeháním, dva roky a neprobrali bychom ani polovinu. Matoušovo evangelium je skvělá kniha. A když procházíme těmito kapitolami, chtěl bych věnovat více času každému tématu. Musím se tedy velmi krotit, abychom stihli probrat dnešní úkol.

CASD Bystřice © 2017 ---- Úvod -- O církvi -- Nástěnka -- Články -- Videogalerie -- Fotogalerie -- Audio pobožnosti -- YouTube Oficiální stránky CASD
Top